İzole Halı elektrik izolasyonunda en önemli koruyucu malzemedir.

TS No : TS EN 61111
Kabul Tarihi : 05.04.2011
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması
Başlık (İng) : Live working - Electrical insulating matting
Türü : Kural
Kapsam : Bu standard elektrik tesislerinde çalışanların elektriksel olarak korunması için bir zemin kaplaması olarak kullanılmak üzere elastomerden yapılmış elektriksel yalıtım kaplamasına uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This International Standard is applicable to electrical insulating matting made of elastomer for use as a floor covering for the electrical protection of workers on electrical installations.
Yararlanılan Kaynak : EN 61111:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 61111-EQV; IEC 61111--; DIN EN 61111--; NF C18-421--
Tercüme Edildiği STD : EN 61111
ICS Kodu : 13.260 Elektrik Şoklarına Karşı Korunma ; 29.260.99 Diğer Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar
Atıf Yapılan STD : TS HD 588.1 S1 :2006 (IEC 60060-1);;  TS EN 60060-2 :2008;  TS 1876 EN 60068-1 :1997;  TS 5120 HD 437 S1 :2005;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS EN 61318 :2009;  TS EN 61477 :2004;  TS EN ISO 2592 :2006;  TS 1615 ISO 2977 :1999;  TS 1451 EN ISO 3104 :1999;  : (ISO 5904);;  : (ASTM D 3767:2003 (reapproved 2008));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :  
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 26